Home Services Awards Company Contact

Fundacja

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, aktualny Prezes Zarządu Fundacji (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Powołanie Fundacji wiązało się z niezwykle trudną, w tamtych latach, sytuacją finansową polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie zagrożonych likwidacją placówek. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez kolejne lata, nasza działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy także, wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci alkoholików, w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie. Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została przez Instytut zarzucona, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie był zainteresowany kontynuowaniem tej, bardzo ekonomicznej, formy pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

W 2008 roku, z inicjatywy Fundacji, został przygotowany i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy bardzo, aby ten Program przekonał społeczeństwo co do tego, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć. Niestety nie wszystkie nasze argumenty trafiały do telewizyjnych decydentów i stąd nie wszystkie nasze założenia udało się zrealizować.

W trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień i bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy także ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję na ten temat, „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z terenu całego kraju. Planowane są kolejne konferencje poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych.

Zarząd Fundacji

Bohdan T. Woronowicz – Prezes

Specjalista psychiatra i specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień (OTU) w Instytucie Psychiatarii i Neurologii w Warszawie. Superwizor Programu Wspierania Pracowników DOT.

Elżbieta Kosior – v-Prezes

Zbigniew Wetesko – członek ZarząduWydarzenia

ROK 2019

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat:

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet” cz. 2


Fundacja Zależni-Nie-Zależni przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii
zorganizowała w dniach 23-25 września 2019 roku drugą część konferencji „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”.
Szkolenie organizowane w ramach tego projektu obejmowało cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez wykładowców z USA i Polski.

Fotogaleria

Projekt był dofinansowany ze śrdoków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.Zaproszenie na konferencję

W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, we współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia,

Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet cz. 2”

Konferencja odbędzie się
w dniach 23-25 września 2019 roku
w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15


PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek 23 września 2019
15.00 – 16.00 obiad
16.30 wprowadzenie B. Woronowicz (Fundacja ZNZ)
17.00 – 18.30 wykład Dwa oblicza traumy. Prof. Nina Ogińska-Bulik
19.00 kolacja
Wtorek 24 września 2019
08.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – 11.00 wykład Leczenie uzależnień behawioralnych u kobiet, z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych. R. Romaniuk (Cleveland, USA)
11.00 – 11.45 przerwa/kawa
11.45 – 14.30 warsztat Specyficzne aspekty funkcjonowania kobiet uczestniczących w terapii uzależnień behawioralnych. R. Romaniuk (Cleveland, USA) Karolina Czarnecka (Niebieska Linia)
14.45 – 15.45 obiad
15.45 – 18.45 warsztat Specyficzne aspekty funkcjonowania kobiet uczestniczących w terapii uzależnień behawioralnych. R. Romaniuk (Cleveland, USA) Karolina Czarnecka (Niebieska Linia)
19.00 kolacja
Środa 25 września 2019
08.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – 11.00 wykład Jak pomóc kobietom? R. Romaniuk (Cleveland, USA)
11.15 podsumowanie B. Woronowicz (Fundacja ZNZ)
12.30 obiad


Z przykrością informujemy, że brak jest już miejsc noclegowychTurnus rehabilitacyjny Kozienice 2019

Zapraszamy do udziału w turnusie rehabilitacyjnym w dniach 11-20 września 2019 roku w Kozienicach w pięknym Ośrodku Sportu i Rekreacji.
W latach ubiegłych gościliśmy w ośrodku Polanka w Garbatce-Letnisko. Propozycja dyrektora Ośrodka w Kozienicach okazała się znacznie bardziej korzystna.


Koszt pobytu na turnusie zostaje ten sam - 550 PLN.

Chętni proszeni są o wpłatę zaliczki w wysokości 200 PLN na konto Fundacji w Banku Credit Agricole nr 74 1940 1076 3015 5219 0000 0000

ROK 2018

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat:

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”


Przez wiele lat badania nad uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi nie były różnicowane ze względu na płeć. Przyjmowało się, że lecznicwto odwykowe jest takie samo dla mężczyzn jak i dla kobiet. Dopiero w ostatnich latach zauważa się różnice w specyfice rozwoju jak i leczeniu uzależnień występujących wśród kobiet. Różnice w rolach społecznych kobiet i mężczyzn mają wpływ na to, jakie są ich potrzeby w procesie zdrowienia. Temu tematowi poświęciliśmy tegoroczną konferencję „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”.

Fotogaleria
Zaproszenie na konferencję

W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, we współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia,

Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”

Konferencja odbędzie się
w dniach 17-19 września 2018 roku
w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15


Umiejętność rozpoznawania uzależnień/nałogów behawioralnych jest jeszcze zbyt słabo rozpowszechniona i nie można wykluczyć, że tych uzależnień jest znacznie więcej, niż nam się wydaje (Rosenberg & Feder, 2014). Jednocześnie zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych jak i uzależnienia behawioralne u kobiet są często bagatelizowane i niedostrzegane, a kobiety są wysłuchiwane i traktowane z mniejszą uwagą niż mężczyźni (Hoffmann, 2001).

Lecznictwo uzależnień, od samego początku było organizowane przez mężczyzn dla mężczyzn (White, 2002). Ponieważ coraz więcej kobiet ma podobne do mężczyzn doświadczenia zarówno z substancjami psychoaktywnymi jak i z uzależnieniami/nałogami behawioralnymi, należy tworzyć programy terapeutyczne uwzględniające specyficzne potrzeby kobiet, uwzględniając także fakt, że kobiety, bardziej niż mężczyźni, ukrywają jednak swoje problemy, aby uniknąć piętna nałogu i określenia w stylu „kobiety upadłej”. Nawet obecnie, pomimo poświęcania dużej uwagi uzależnieniom behawioralnym, mało jest badań poświęconych kobietom w tej dziedzinie. Dostępne informacje są często danymi anegdotycznymi albo podobnymi do tych, jakie znamy z badań dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych (Mitchell & Potenza, 2015).

Wspomniany wcześniej White zwraca uwagę na to, że nie wystarczy aby w programach leczenia uzależnień, stworzonych dla mężczyzn, zastąpić słowo „on” przez „ona” i w ten sposób tworzyć terapeutyczne „programy dla kobiet”. Badania przeprowadzone z zastosowaniem obrazowania aktywności mózgowej w różnych warunkach doświadczalnych wykazały bowiem, że połączenia funkcjonalne struktur ośrodkowego układu nerwowego u kobiet i mężczyzn różnią się (Mitchell & Potenza, 2015). Nic więc dziwnego, że wszelkie procesy, które zachodzą w ośrodkowym układzie nerwowym, takie jak na przykład rozwój uzależnień, będą się różniły (Becker & Hu, 2008; Mitchell & Potenza, 2015). Różnice natury psychologicznej są o tyle istotne, że mogą tłumaczyć zachowania, które są różne dla każdej z płci.

Stwierdzono także, że stres jest jednym z podstawowych czynników wyzwalających głód substancji psychoaktywnych u uzależnionych kobiet (Tuchman, 2010; Mitchell & Potenza, 2015). Nie można wykluczyć, że podobnie dzieje się w przypadku uzależnień behawioralnych u kobiet. Największym jednak problemem uzależnionych kobiet jest historia przeżytej traumy. Podaje się, że od 25% do 57% kobiet uczestniczących w programach terapii uzależnień doświadczyło przemocy domowej (Tuchman, 2010). W ostatnich latach przyjmuje się, że przeżycie traumy jest powszechne wśród pacjentek programów terapii uzależnień i dlatego powstaje dla nich coraz więcej programów zorientowanych na traumę (Romaniuk, 2017). Najważniejszym przesłaniem tych programów jest „po pierwsze nie szkodzić”, co w tym wypadku oznacza, że nie wolno retraumatyzować. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na wypracowanie poczucia bezpieczeństwa u kobiet.

Covington, która przez wiele lat zajmowała się leczeniem uzależnionych kobiet określiła warunki, jakie powinny być spełnione, aby program leczenia uwzględniał charakterystykę i potrzeby uzależnionych kobiet. Stworzyła model, w którym klientka, a nie profesjonalista, wyznacza cele i ogólny przebieg leczenia (Covington, 2008).

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w grupach koedukacyjnych często dominują mężczyźni, a problemy kobiet z trudnością przebijają się jako tematy pracy w grupie terapeutycznej (Tuchman, 2010). Podczas terapii stacjonarnej mężczyzna myśli o swojej pracy, natomiast kobieta niepokoi się o swoje dzieci, partnera, rodzinę... Inne są zmartwienia i inna historia uzależnienia. Z tego m.in. powodu kobiety i mężczyźni powinni być traktowani przez terapeutów nieco odmiennie, zgodnie z ich specyfiką, rodzajem chorób i psychologicznymi uwarunkowaniami zależnymi od płci (Birda & Rieker,1999).

Przedstawione wyżej dane wskazują m.in. na konieczność znacznie większego uwzględnienia w programach terapeutycznych specyficznych czynników charakteryzujących uzależnione kobiety.

Zwrócenie uwagi na ten fakt jest głównym celem naszej konferencji.Zaproszeni wykładowcy:

Bernardeta Lelonek-KuletaDoktor psychologiiDoktor psychologii, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego im. Jana Pawła II. Terapeuta uzależnień, pracuje z patologicznymi hazardzistami i ich bliskimi. Kierownik i realizator badań nad patologicznym hazardem. Prowadzi szkolenia dla terapeutów uzależnień z zakresu terapii patologicznego hazardu.
Fulvia Preverpsycholog Psycholog w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mediolanie, psychoterapeuta i trener z 30-letnim doświadczeniem. Specjalista terapii rodzinnej, specjalista terapii uzależnień, szczególnie terapii skierowanej do kobiet. Członek zarządu stowarzyszenia ALEA oraz AND w Mediolanie, Włochy.
Ryszard Romaniukdr hab., specjalista leczenia uzależnieńspecjalista leczenia uzależnień ze Szpitala Weteranów (VA) w Brecksville w stanie Ohio, wykładowca Mandel School of Applied Social Sciences i Cuyahoga Community College w Cleveland. Członek Zarządu The Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board of Cuyahoga County.
Beata Hoffmann dr hab., socjolog, socjolog kultury adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Mikrosocjologii i Ewaluacji, kierownik Pracowni Psychospołecznych Problemów Uzależnień. Główne zainteresowania naukowe: socjologia kultury, społeczno-kulturowe aspekty uzależnień socjologia zmysłów. Autorka ponad 90 prac naukowych, w tym czterech monografii. Współpraca naukowa z  uniwersytetami w krajach UE i Rosji. Członek zespołu recenzentów renomowanych wydawnictw naukowych, w tym: „Theory Culture & Society”, SAGE Publications Ltd.
Bohdan Tadeusz WoronowiczDoktor nauk medycznychDoktor nauk medycznych, specjalista psychiatra i seksuolog. Certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień. Przez wiele lat był kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kierownik Centrum Konsultacyjnego Akmed.

Nabór uczestników na konferencję został zakończony
Brak wolnych miejsc
Przepraszamy

Mapa dojazdu

Dojazd do Hotelu z Dworca Centralnego autobusem lini 700 (pierwsze stanowisko po lewj stronie).
Autobus odjeżdża o godzinie 12.16 oraz 13.36.
Wysiadamy na przystanku Polna. Tuź za torami znajduje się ul. Pocztowa.
W razie problemów z dojazdem prosimy o kontakt pod numer 601 801 453 - pomożemy.


Program konferencji

Poniedziałek

14.00 – 15.00obiad
15.30wprowadzenie B. Woronowicz (Fundacja ZNZ)
15.45 – 17.00wykładKobiety mają gorzejR. Romaniuk (Cleveland, USA)
17.00 – 18.30wykładKobiece oblicze hazardu – sytuacja na świecieB. Lelonek-Kuleta (KUL)
18.30 – 19.30 prezentacjaWiemy jak to zrobić i Stowarzyszenie „Nie gram” (Warszawa)P. Gronkiewicz
19.30kolacja

Wtorek

08.00 – 09.00śniadanie
09.30 – 11.00wykładLeczenie uzależnień behawioralnych u kobiet.F. Prever (Milano, Italy)
11.00 – 11.45przerwa/kawa
11.45 – 14.30warsztatSpecyficzne aspekty funkcjonowania kobiet uczestniczących w terapii uzależnień behawioralnych – doświadczenia europejskie i amerykańskieR. Romaniuk, (Cleveland, USA), F. Prever (Milano, Italy)
14.45– 15.45obiad
15.45 – 18.45warsztatSpecyficzne aspekty funkcjonowania kobietuczestniczących w terapii uzależnień behawioralnych – doświadczenia europejskie i amerykańskie R. Romaniuk,(Cleveland, USA), F. Prever (Milano, Italy)
19.00 kolacja

Środa

08.00 – 09.00śniadanie
09.30 – 11.00wykładSpołeczno-kulturowe determinanty uzależnień behawioralnych u kobietB. Hoffmann (ISNS UW)
11.00 – 12.30wykładJak pomóc kobietom?R. Romaniuk (Cleveland, USA)
12.30podsumowanie B. Woronowicz (Fundacja ZNZ)

POPRZEDNIE WYDARZENIA


ROK 2017

Konferencja szkoleniowa nt. Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

W dniach 6 – 8 listopada 2017 roku w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat: „Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne” współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia,

W szkoleniu udział wzięło 73 osoby głównie certyfikowani specjaliści terapii uzależnień (certyfikaty KBPN) oraz certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA).

ROK 2014

Konferencja szkoleniowa „Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych” współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w ankiecie ewaluacyjnej po ubiegłorocznej konferencji, zamierzamy rozszerzyć wiedzę osób zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem uzależnień nt. uzależnienia od komputera i internetu, pracoholizmu oraz o problematykę kompulsywnych zachowań seksualnych, uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
Zakładamy, że uzyskana podczas konferencji wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do bardziej skutecznego udzielania pomocy zarówno osobom zagrożonym uzależnieniem jak i uzależnionym.
Konferencja szkoleniowa poświęcona tym problemom odbędzie się 6 - 8 października 2014 roku w Hotelu 500 w Zegrzu.

Konferencja szkoleniowa „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

W dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyła się konferencja szkoleniowa na temat: „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”
Udział w konferencji wzięli specjaliści terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach podwyższania kwalifikacji zawodowych.

ROK 2013

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa nt. ”Uzależnienie od komputera i internetu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

W dniach 15 – 17 maja 2013 r. w Warszawie w Hotelu Puławska Residence odbyła się konferencja szkoleniowa na temat: „Uzależnienie od komputera i internetu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne” Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania roblemów Hazardowych.
Honorowy patronat nad Konferencją objął Wojewoda Mazowiecki – p. Jacek Kozłowski.
Udziału w konferencji wzięli specjaliści terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach podwyższania kwalifikacji zawodowych.

MEDIA

Program TVP Zależni Nie Zalezni

Fragmenty, emitowanego w TVP 3, z inicjatywy naszej Fundacji, programu „Zależni-Nie -Zależni” (Lekomania)

Program TVP Zależni Nie Zalezni

Fragmenty, emitowanego w TVP 3, z inicjatywy naszej Fundacji, programu „Zależni-Nie -Zależni” (Uzależnienie od alkoholu)

Program TVP Zależni Nie Zalezni

Fragmenty, emitowanego w TVP 3, z inicjatywy naszej Fundacji, programu „Zależni-Nie -Zależni” (Uzależnienie od seksu i od internetu)

Wykład dr Bohdana Woronowicza cz.1

Wykład dr med. Bohdana Woronowicza nt. współuzależnienia cz. 1 (Osuchowa, 21.08.2010))

Wykład dr Bohdana Woronowicza cz.2

Wykład dr med. Bohdana Woronowicza nt. współuzależnienia cz. 2 (Osuchowa, 21.08.2010))

Wykład dr Bohdana Woronowicza cz.3

Wykład dr med. Bohdana Woronowicza nt. współuzależnienia cz. 3 (Osuchowa, 21.08.2010))


Kontakt

Wyślij wiadomość

Dane Fundacji

Fundacja Zależni Nie Zależni
Maltańska 6 lok. 2
02-761 Warszawa

KRS 0000144365
NIP 951-187-92-22
REGON 011230504
Numer konta:
Credit Agricole
74 1940 1076 3015 5219 0000 0000